สั่งซื้ออาหารเสริมบำรุงข้อเข่าเสื่อมที่นี่ครับ โทร 089-938-2869 order HIGIMOV  push

สั่งซื้ออาหารเสริมบำรุงข้อเข่าเสื่อมที่นี่ครับ โทร 089-938-2869 order HIGIMOV push

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

หมอโจ ชวนคุณในทริปควอนตัมทัช(Quantum Touch)
เพื่อการจัดกระดูกและข้อต่อ (ป้องกันกระดูกทับเส้น)ไมเกรน และ อื่นๆ(สอบถามได้ที่หมอโจ)

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

Dr.JOE Hungary Trip เมืองในฝัน Relaxกายใจ
แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน ชิมไวน์& เวียนนา

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

(ทัวร์เพื่อสุขภาพ ทัวร์ฮังการี ดนตรีบำบัดทัวร์ Quantum touch tour นวดจัดกระดูกสันหลัง)
โปรแกรมทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม By Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

เปิดจองแล้วนะครับ วันนี้เป็นต้นไป
รายการทัวร์สุขภาพ
ขอย้ำว่า เพื่อสุขภาพ ทั้งกาย ใจ จริงๆ

Dr.JOE Hungary Trip เมืองในฝัน Relaxกายใจ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน ชิมไวน์& เวียนนา
ทั้งหมด 10 วัน ไม่รวมวันเดินทาง

เดินทาง 9 ตุลา 2555 ถึง 20ตุลา (เดินทาง12วัน 10คืน)

สนใจโปรดรีบจองด่วน ดูแลโดยหมอโจทพ.ภฤติพงค์ แจ้งจำรัส โทร 089-938-2869

2 วันแรก
พักผ่อน แช่น้ำแร่จากแหล่งที่ดีที่สุด ที่มีชื่อเสียงที่สุดกลางบูดาเปสต์
ทำดนตรีบำบัดในสวนที่สวยงามบนเกาะกลางแม่น้ำดานูบ
ช่วงเดือนตุลาเป็นเดือนที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสี
ดังนั้น บรรยากาศรอบตัวของเราจะงดงามมากที่สุด…
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในการท่องเที่ยวฮังการี
พร้อมๆกับการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ
อย่างแท้จริง

ควอนตัมทัช(Quantum Touch) คืออะไร
ควอนตัมทัช(Quantum Touch)คือเทคนิคในการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยการส่งผ่านคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนจากสิ่งแวดล้อม จากธรรมชาติ จากพื้นโลก
เพื่อให้พลังงานที่บริสุทธิ์นี้ แทรกซึมเข้าไปถ่ายเทพลังงานที่ไม่ดีในร่างกายออกไป
คนไหนที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ จากการทำ ควอนตัมทัช(Quantum Touch)
ร่างกายจะเปรียบเหมือนได้ทำดีทอกซ์ และจัดแนวกระดูกสันหลังใหม่
ตรงไหน ที่กำลังปวด เจ็บอักเสบ ก็จะดีขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์
ศาสตร์นี้ได้รับการยอมรับจาก อเมริกา และ แคนนาดา
โดยมีหน่วยงาน และสมาคมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

ที่บูดาเปสต์ เราจะทำควอนตัมทัชหมอโจ(Quantum Touch)บนเกาะกลางแม่น้ำดานูบ
ดีงพลังงานจากสายน้ำมาดีทอกซ์ร่างกายของเรา…
โดยจัดกระดูกแก้อาการปวดหลัง ปวดเข่าด้วยพลังควอนตัม ศาสตร์ที่ชาวยุโรปและ อเมริกายอมรับ…
และ พาลัดเลาะเที่ยวบูดาเปสต์แบบที่ไม่มีที่ไหนให้ได้มาก่อน
พาชมถิ่นลับแล เขาวงกต ที่…มหัศจรรย์
และอีกหลายจุดที่น่าสนใจ ลุยแสงสียามคำคืนของ บูดาเปสต์
จบลงที่พักเอนกายบนเรือ ที่จอดริมน้ำดานูป ทั้ง2 คืน

8 วันที่เหลือ พาพวกเรานั่งรถส่วนตัว แบบสบายๆ
วิ่งไปทางตะวันตกของฮังการี สู่เมืองประวัติศาสตร์และเมืองแห่งสุขภาพยอดนิยมของโลก
ใครมาฮังการี แต่ไม่มาแวะที่นี่ก็เหมือนคุณยังมาไม่ถึง
นั่นคือ เมือง Keszthelyและ Heviz

กิจกรรมแทบจะทุกวัน คือ
การไปแช่น้ำแร่ และ
การทำดนตรีบำบัดแบบกลุ่ม และดนตรีบำบัดแบบVIP
พิเศษมากๆคือ
การนวดบำบัดด้วยลาวาสโตน(Lava stone)
การนวดจัดกระดูกสันหลัง และหัวเข่า ด้วยวิธี Quantum Touch
ที่มีชื่อเสียง ยอมรับกันแพร่หลายที่USA canada

การไปแช่น้ำแร่ ที่มีสรรพคุณบำรุงเลือด เพิ่มการไหลเวียน
ชักนำแร่ธาตุในสายน้ำซึมซาบสู่ร่างกายที่ Heviz thermal lake
แหล่งรวมของชนชาวยุโรปที่รักสุขภาพ ที่นี่
ใครที่ปวดหลัง ปวดเอว ปวดเข่า เป็นโรคผิวหนัง
จบคอร์สนี้แล้ว สุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน…

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ

การล่องเรือ ในทะเลสาบที่สวย และบรรยากาศดีที่สุดในบรรดาทะเลสาปในยุโรป
เพราะที่นี่ คือ ทะเลสาปน้ำจีดที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป Balaton Lake นั่นเอง

สำหรับคนที่ฝันอยากจะไป ปิคนิค ในสวยสวยๆ ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธ์
ที่พร้อมใจจะเปลี่ยนสีสัน เตรียมต้อนรับฤดูใบไม้ร่วง
ฝันของคุณจะเป็นจริง เพราะนี่จะเป็นการ ปิคนิคที่จะทำให้คุณ
คิดถึงฮังการี…ไปอีกนานแสนนาน

การทัวร์เมืองรอบทะเลสาปด้วยรถไฟฮังการี….
หมอโจจะพาคุณแวะเมืองที่สำคัญๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้คน
ทั้งท่าเรือ แคมป์จอดรถ และ ชมภาพสวยงามของป่าไม้
ขณะรถไฟเคลือนตัวผ่าน ทัศนียภาพสองข้างทางอันสวยงาม
จะทำให้คุณลืมหายใจทีเดียวเชียว….

การไปแวะเมือง วีนหรือ เวียนนา แบบไปเช้ากลับเย็นที่สนุกสนาน
ไม่มีการพาไปแวะชอปปิ้งแบบไร้สาระ
แต่จะปล่อยให้ทุกคนเดินชมเมืองที่สวยงามนี้อย่างอิสระ และเสรี
ปลดปล่อยจินตนาการ และ ชิลเอ้าท์ไปกับเสน่ห์ของ เวียนนาเต็มที่
หมอโจ แนะนำให้นั่งจิบกาแฟสักแก้ว กลางเมืองเวียนนา…
หอมรสกาแฟ และได้บรรยากาศยุโรปแบบย้อนยุคที่แท้จริง

และที่เมืองKeszthely เมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์
ความขลังของอาคาร และปราสาท ที่แม้จะไม่ใหญ่โตอย่างที่ปารก
แต่ก็ขลังและมีมนต์เสน่ห์ ที่คุณจะลืมหายใจ
หมอโจจะพาไปชมเรื่องราวด้านใน และ
นั่งจิบกาแฟหรือ ชาร้อนกันในปราสาทนี้ครับ
คุณจะกลับที่พักและเอนกายในวิลล่าของ ควีนฮังการีอย่าง…สุขใจ

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

คุณจะได้ไปชิมไวน์ และดินเนอร์ พร้อมชมระบำพื้นเมืองของฮังการี
ที่นี้..ในโรงหมักไวน์ ไวน์กุหลาบ คือไวน์ที่หมอโจแนะนำว่าต้องลอง
ลองสั่งกลับมาชิมกันที่พักครับ เพราะหอมมากๆ
ทั้งกลิ่น และ ความหวานชื่นที่ยังคงคั่งค้างอยู่ในปาก
แม้หยดสุดท้ายจะไหลลื่นลงคอไปหมดแล้วก็ตาม

และ กิจกรรมอื่นๆ ที่หมอโจ จะจัดให้เฉพาะทริปพิเศษเท่านั้น….
ขออุปไว้เซอร์ไพรส์นะครับ…

ที่พักอีก8คืน เราจะพักผ่อนกันที่ วิล่า ซิสซี่
(ซีสซี่ เจ้าหญิงคนสวย ของออสเตรีย และได้เป็นควีนของฮังการีในปี1867)
เฉพาะที่พักของพวกเรานี้ก็ตั้งอยู่บนถนนที่ชื่อ อลิซซาเบท (ชื่อเต็มของ ควีนซีซซี่)

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมอโจ ชวนคุณกับ ทริปทัวร์สุขภาพ แช่น้ำแร่ ดนตรีบำบัด นวดหินร้อน นวดจัดกระดูกรักษาด้วยพลังควอนตัม Quantum touch tourBy Dr Joe

หมายเหตุ หมอโจ ค้นคว้ามาให้ย่อนะครับ เพื่ออรรถรส
ต้องรบกวนแปลกันเองก่อนนะครับว่า ควีนซีสซี่นี้ คือใคร
Elisabeth of Austria (24 December 1837 – 10 September 1898)
was the wife of Franz Joseph I, and therefore
both Empress of Austria and Queen of Hungary.
She also held the titles of Queen of Bohemia and Croatia

ราคา ทริปนี้ ทุกอย่าง ราคา 89000 บาท ต่อ ท่านครับ
ยกเว้นไม่รวม ค่าเครื่องบินไป กลับฮังการี(บูดาเปสต์) ,ค่าวีซ่า ,ค่าประกันการเดินทาง
ค่าอาหาร มื้อกลางวัน และ มื้อค่ำขณะอยู่บูดาเปสต์ และอาหารบางมื้อ ขณะพักผ่อนอีก8 วันที่เมือง Keszthely

คุณจะได้ ทัวร์เมืองบูดาเปสต์แบบจุใจ เก็บภาพ เก็บความรู้สึกของเมืองแสนสวยกันเต็มที่
คุณจะได้นั่งรถรางชมเมืองบูดาเปสต์แบบให้หายคิดถึงกันไปเลย
คุณจะได้เดินชมเมืองบูดาเปสต์แบบที่ ทริปอื่นๆไม่เคยทำให้คุณ
คุณจะได้นั่งรถบัสสายหนึ่งที่จักพาคุณย้อยอดีตและผ่านเขาวงกต
ที่ๆคุณต้องหลงทางแน่ๆ หากมาคนเดียว..
ที่สำคัญ อาหารเช้าบนเรือ ที่เราพัก2วันที่บูดาเปสต์ ทั้งหอม ทั้งอร่อย
(จนคุณอาจจะอยากแอบหยิบกลับไปทานต่อบนห้องพัก)

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

คุณจะได้แช่น้ำแร่คุณภาพระดับโลกของจริง
จากแหล่งสายน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของบูดาเปลต์ และ Heviz

คุณจะได้รับการบำบัดจาก ดนตรีบำบัดจากหมอโจ ทุกวันเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
คุณจะเหมือนได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ ชาร์ืทพลังงานใหม่ เหมือนเป็นคนใหม่
จากคอร์สดูแลสุขภาพจากดนตรีบำบัด ทุกวัน!!!!มีทั้งแบบVIP และแบบGroup

คุณจะได้รับการเปลี่ยนถ่ายพลังงานที่ไม่ดี แก้ไขความเจ็บปวดเรื้อรัง เช่น ไมเกรน
ปวดข้อ ปวดเข่า เอว ไหล่ หลัง จากการนวดจัดกระดูก ด้วย ควอนตัมทัช(Quantum Touch)
หมายเหตุ การทำควอนตัมทัช(Quantum Touch) นี้ต้องได้ผ่านการรับรองจาก
สถาบันมาตรฐานกลางของควอนตัมทัช(Quantum Touch)เซนเตอร์ที่ USA Canada ก่อน
ดังนั้น ในประเทศไทยจึงมีนักบำบัดควอนตัมทัช(Quantum Touch)ไม่กี่ท่าน
ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานนี้…และ หมอโจก็คือ 1 ในนั้นครับ…

คุณจะได้รับการบำบัดด้วยหินลาวา สโตนหรือ การบำบัดด้วยหินร้อนจากหมอโจ
เทคนิคนี้ หากทำไม่ถูกต้อง จะไม่มีผลต่อการบำบัด ในไทย
ก็มีไม่กี่ท่านที่ผ่านหลักสูตรบำบัดอย่างถูกต้อง….แถมด้วยเทคนิคผสมผสานกับทางฮังการี
รับรองว่า ทริปนี้ คุณจะได้เต็มที่ทั้งกาย และ ใจอย่างแน่นอน…

คุณจะได้ล่องเรือชมความงามของทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปทั้งหมด…
คุณจะได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศ ลองมาปิคนิคกันที่ริมทะเลสาป
คุณจะได้ปิคนิคกันที่กลางสวยสวยที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีหลากสีสัน…

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

คุณจะได้คื่มด่ำกับบรรยากาศย้อนยุคที่เมืองเก่าและ ชอปปิ้งสตรีทเล็กแต่มีสีสันของความโบราณ
คุณจะได้เยี่ยมชมปราสาทเก่าของเจ้าเมืองแห่งเมืองKeszthely
จบด้วยการจิบชา กาแฟที่ปราสาทนี้เลย

คุณจะได้นั่งรถพ่วงเล็กๆ ที่จะพาคุณไปชมเมืองและบ้านผู้คนที่เมืองKeszthely !!!
ลองเปลี่ยนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง..ที่จะนั่งรถพ่วงคันเล็กในสวนสนุก
แต่ที่นี่ สวนสนุกของคุณมันช่างสวยงามเสียนี่กระไร…

ที่พัก…คุณจะได้พักบนเรือ ริมแม่น้ำดานูบ 2 วัน2 คืนที่บูดาเปสต์
ยามเช้าๆ คุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกัยภาพสุดสวยของ เกาะกลางแม่น้ำ
วิวสะพานที่มีชื่อ ที่คุณจะไม่ได้เห็นจากมุมสวยๆนี้ หากคุณไม่ได้มากับทริปหมอโจ
ขอย้ำว่า คุณจะได้รับสัมผัสของบรรยากาศบูดาเปสต์อย่างเต็มอิ่ม….
ทั้งยามตื่น และยามหลับฝัน อย่างแน่นอน…

ที่พักอีก8คืน เราจะพักผ่อนกันที่ วิล่า ซิสซี่ ที่เมือง Keszthely
(ซีสซี่ เจ้าหญิงคนสวย ของออสเตรีย และได้เป็นควีนของฮังการีในปี1867)
หมายเหตุ หมอโจ ค้นคว้ามาให้ย่อๆนะครับ
เพื่ออรรถรส ต้องรบกวนแปลกันเองก่อนนะครับว่า ควีนซีสซี่นี้ คือใคร
Elisabeth of Austria (24 December 1837 – 10 September 1898)
was the wife of Franz Joseph I, and therefore both Empress
of Austria and Queen of Hungary.
She also held the titles of Queen of Bohemia and Croatia

ที่พักของพวกเรานี้ก็ อยู่บนถนนที่ชื่อ อลิซซาเบท (ชื่อเต็มของ ควีนซีซซี่)
วิลล่านี้ บรรยากาศดีมากๆ อยู่ติดกับสวนกลางเมืองที่ร่มรื่น และเงียบสงบ
เราจะมีกิจกรรมดนตรีบำบัดและปิคนิคกันที่นี่…
ห่างออกไปไม่ไกลนัก จากที่พัก เราจะเดินทางไปพักผ่อนกันริมทะเลสาป
ที่นี่คุณจะได้ล่องเรือ ชมความงดงามของทะเลสาป บาลาทอนจากที่ท่าเรือนี้นะครับ

รีบจองด่วนครับ….เพราะหมอโจ รับเพียง5คู่เท่านั้น โทรมาเลยทันที ที่089-938-2869
พิเศษ ….จองภายในวันที่ 15 กค 55 นี้ รับเพิ่มฟรี…
แถม ที่พัก รีสอร์ท ติดทะเล3วัน2คืน และแพคเกจ นวดปรับกระดูกด้วยQuantum touch
แถม คอร์ส ดนตรีบำบัด แถม คอร์สนวดไทย
ฟรี มูลค่ารวมของแถม 14000บาท ….

การดูแลตัวเองจากโรคข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องทานยา

เป็นสมาชิกฟรี เข่าเสื่อม.com

รับข่าวสารและข้อมูลพิเศษ ส่งตรงจากหมอโจ

 

 

 

ฉลองยอดขาย โปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปี

บริหารโดย หมอโจ

ทพ.ภฤติพงค์ แจ้งจำรัส 089-938-2869

 

 

 

ใส่ชื่อ: 
ใส่Email: 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 Subscribe to My Newsletter